Hollandtamilan

ஜேர்மனி பொதுத்தேர்தல் முடிவுகள்: சமூக ஜனநாயகக் கட்சி வெற்றி! ஏஞ்சலா மெர்க்கலின் கட்சி தோல்வி

ஜேர்மனி பொதுத்தேர்தல் முடிவுகள்: சமூக ஜனநாயகக் கட்சி வெற்றி! ஏஞ்சலா மெர்க்கலின் கட்சி தோல்வி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *