Hollandtamilan

நெதர்லாந்து  நகராட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் போலி கணக்குகளை பயன்படுத்தி தமது குடிமக்களை கண்காணித்து வருகிறார்கள்

நெதர்லாந்து  நகராட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் போலி கணக்குகளை பயன்படுத்தி தமது குடிமக்களை கண்காணித்து வருகிறார்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *